posto svjetskog stanovništva ima manjak vitamina D
 
jedinica iznosi srednja dnevna doza vitamina D
 
posto djevojčica u dobi 9-11 godina ima manjak vitamina D
 
različitih bolesti se dovodi u svezu s manjkom vitamina D

AKTUALNI MODULI